جغرافیای طبیعی استان گلستان

 2. جغرافیای طبیعی استان گلستان

2.6       سیمای منابع طبیعی

 از مجموع مساحت استان گلستان حدود 1126000 هکتار را مرتع و 430000 هکتا را جنگل تشکیل داده و در مجموع حدود 70 درصد از سطح استان را منابع طبیعی تشکیل می دهد. 

 پوشش گیاهی: با توجه به موقعیت جغرافیایی و شرایط آب و هوایی و جنس خاک ها این استان از پوشش گیاهی متنوعی از قبیل جنگل انبوه. چمنزار و استپ برخوردار است. مجاورت با دریای خزر و رشته کوههای البرز سبب شده که به تبعیت از آب و هوا در دامنه شمالی البرز از خط ساحلی دریای خزر تا قلل مرتفع متناسب با افزایش ارتفاع پوشش گیاهی متنوعی به صورت نوارهای مشخص به وجود آید. ارتفاعات بیش از 1500 متر کمتر از 1500 متر تا کوهپایه ها پوشیده از جنگل های انبوه پهن برگ است. از کوهپایه ها به طرف جلگه هم محصولات زراعتی پوشش گیاهی منطقه را تشکیل می دهد. از حدود شمال گرگانرود تا مرز ترکمنستان نیز بیشتر از گیاهان مراتع استپی پوشیده شده است. در ناحیه جنوبی جنگل های سوزنی برگ ارس و سرخدار بر زیبایی های منطقه افزوده است. 

جنگل ها: این جنگل ها از گلوگاه در غرب تا گلی داغ در شرق استان گلستان به طول تقریبی 260 کیلومتر امتداد دارد. 60 درصد از این جنگل ها تولیدی و 40 درصد آن نیز مخروبه و مورد حفاظت است. گونه های با ارزشی چون: بلند مازو. راش. توسکا. افرا. آلوکک. بارانک. ملج. نمدار. شیردار. ون. گردو و ... در این جنگل ها وجود دارد. گونه بلند مازو درخت غالب جنگل های شرق استان بوده و گونه های باارزش و نادری چون: سرخدار. سرونوش و زربین نیز در بین این جنگل ها دیده می شود. 

مراتع: مساحت مراتع استان 1126000 هکتار برآورد شده که شامل ییلاقی در جنوب. جنگل های شمالی و مراتع قشلاقی در دشت گرگان و مراتع در بند است. این مراتع از نظر کیفیت به شرح زیر درجه بندی شدهاند:

 1. مراتع خوب که در حدود 222000 هکتار بوده و به طور عمده ییلاقی ست و تولید سالیانه آن در هکتار به 350 کیلوگرم می رسد.

 2. مراتع متوسط که در حدود 245000 هکتار برآورد شده و بیشتر در مناطق قشلاقی واقع است و تولید سالیانه آن در هکتار به 200 کیلوگرم می رسد

.3. مناطق فقیر تا خیلی فقیر که در حدود 659000 هکتار از مجموع مراتع استان را تشکیل داده و بیشتر در مناطق قشلاقی واقع است و تولید سالیانه آن در هکتار بالغ بر 50 تا 100 کیلوگرم می شود.

تعداد دام های متکی به مراتع حدود 2500000  واحد دامی با حدود 7000 بهره بردار تعیین شده است. مدت بهره برداری از مراتع قشلاقی منطقه چهار ماه بوده و بهره برداران از مراتع نیز علاوه بر ساکنان بومی ازقومیتهای   مختلف از جمله کرد. عشایر شمال خراسان. ترکمن و شاهرودی اند.   

حوزه آبخیز: حوزه آبخیز استان گلستان با مساحتی بالغ بر 2200 کیلومترمربع شامل پنج زیرحوزه به نام های گرگانرود (سد وشمگیر) گرگانرود غربی. اترک. قره سو. غرب قره سو است. به دلیل شرایط خاص مرفولوژی این منطقه دارای تنوع زیادی از لحاظ اقلیمی و ... است به طوری که وجود ارتفاعات البرز تا پهنه دشت ترکمن صحرا شرایط مختلفی را در میزان هیدرولوژی. اقلیم. پوشش گیاهی و استفاده از اراضی به وجود آورده شرایطی که هریک از آنها در برابر میزان فرسایش پذیری مقاومت مختلفی را از خود بروز می دهد.      

  
نویسنده : مینا ; ساعت ۱٢:٠٥ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸٧